O Zrzeszeniu

MISJA ZRZESZENIA KIOSKARZY

"Zrzeszenie kioskarzy" umożliwia korzystanie z unikalnych ofert dobieranych specjalnie dla branży w której działamy.

Stopień ich wykorzystania zależy od samych detalistów.

Działamy aby podnosić konkurencyjność punktów sprzedaży prasy i jedność detalistów przekładać na ich długotrwałe korzyści.  
Naszą misję realizujemy poprzez:

  •     Ciągłą integrację środowiska kupieckiego (detalistów, dostawców, producentów);
  •     Wprowadzanie nowych usług w punktach handlowych dedykowanych do formatu kiosku okienkowego lub salonu prasowego;
  •     Kompleksowe wsparcie marketingowe;
  •     Wykorzystanie powierzchni kiosków jako nośników informacyjnych;
  •     Osiąganie lepszych wyników poprzez wykorzystanie efektu skali w negocjacjach handlowych;
  •     Pomoc i doradztwo przy obniżaniu kosztów funkcjonowania punktu handlowego;
  •     Pomoc przy tworzeniu optymalnej oferty handlowej;

Nasze „Zrzeszenie” to projekt, który od wielu lat pozwala podnieść konkurencyjność małych punktów detalicznych.

          "Zrzeszenie Niezależnych Sprzedawców Prasy" powstało w 2003 roku z inicjatywy warszawskich kioskarzy. Tworzeniem i organizacją struktur sieci handlowej zajęła się spółka Marketing & Consulting s.c.

Firma wychodząc naprzeciw zmianom zachodzącym na rynku FMCG jednoczy prywatnych właścicieli kiosków i salonów prasowych. „Zrzeszenie” skupia detalistów z Warszawy (ponad 400 punktów handlowych) oraz współpracuje punktami handlowymi w większości miast wojewódzkich w Polsce. Uczestnictwo w tym przedsięwzięciu gwarantuje prywatnym właścicielom kiosków i salonów prasowych nie tylko doradztwo i pomoc prawną, ale daje im możliwość osiągania dodatkowych korzyści wynikających z efektu skali i siły negocjacji.
 

"Jeśli jesteś dystrybutorem towarów, które twoim zdaniem mogą sprzedawać się w kioskach prześlij swoją ofertę"