Protest przeciwko drastycznej podwyżce akcyzy na wyroby tytoniowe

Autor: ŁR, portalspozywczy.pl

Źródło: http://www.portalspozywczy.pl/alkohole-uzywki/wiadomosci/protest-przeciwko-drastycznej-podwyzce-na-wyroby-tytoniowe,91413.html

W opinii Krajowego Stowarzyszenia Przemysłu Tytoniowego (KSPT), projekt ustawy okołobudżetowej przedstawiony do konsultacji społecznych zakłada – wbrew publicznym twierdzeniom Ministerstwa Finansów i wbrew decyzji rządu z 6 września br. o 5 proc. podwyżce akcyzy na wyroby tytoniowe w 2014 roku – blisko 10 proc. wzrost akcyzy. Branża tytoniowa alarmuje, że taki nadmierny wzrost akcyzy spowoduje dalszy spadek wpływów do budżetu i przypomina, że podwyżki podatku akcyzowego w ciągu ostatnich lat następują o wiele szybciej niż wynika to z naszych zobowiązań unijnych. KSPT apeluje także o wzmożone działanie wszystkich służb państwowych odpowiedzialnych za walkę z szarą strefą i nielegalnym rynkiem.

 

Sytuacja na rynku legalnych wyrobów tytoniowych pogarsza się z miesiąca na miesiąc. Ma to odzwierciedlenie nie tylko w malejącym w zastraszającym tempie legalnym rynku, ale również - w spadających wpływach do budżetu państwa z tytułu podatku akcyzowego od wyrobów tytoniowych. Konsekwentnie rośnie również szara strefa, zarówno w odniesieniu do papierosów (ostatnie badania instytutu Almares mówią już o 15,1 proc. paczek na rynku bez opłaconej polskiej akcyzy), jak również tytoniu do palenia (z porównania sprzedaży tubek i gilz papierosowych do sprzedaży legalnego tytoniu wynika zastraszający poziom 70 proc. udziału nieopodatkowanych tytoni w tym rynku!).  W opinii KSPT (zrzeszającego producentów wyrobów tytoniowych, którzy łącznie mają ponad 99 proc. udziału w polskim rynku papierosów) sytuacja ta wymaga niezwłocznej reakcji ze strony władz, a dopasowane do sytuacji na rynku tempo podwyżek akcyzy powinno być jej kluczowym elementem. Towarzyszyć powinien temu również szereg innych inicjatyw legislacyjnych przeciwdziałających rozwojowi nielegalnego handlu, a także - wzmożone działanie wszystkich służb państwowych odpowiedzialnych za walkę z szarą strefą. KSPT wielokrotnie przedstawiało swoje propozycje w tym względzie i podtrzymuje swoją opinię na temat konieczności szybkich zmian regulacyjnych w tym zakresie.  Poziom podwyżek podatku akcyzowego w ciągu ostatnich lat był zbyt wysoki, a dodatkowo następuje o wiele szybciej niż wynika to z naszych zobowiązań unijnych. Warto zauważyć, że według danych Komisji Europejskiej, pod względem całkowitego opodatkowania papierosów, zajmujemy obecnie już 5. miejsce w UE, gdyż podatki stanowią w Polsce już obecnie 84,61 proc. średniej ceny papierosów! Niemal osiągnęliśmy również wymagany przez UE poziom opodatkowania pomimo, że okres dostosowawczy kończy się Polsce dopiero z upływem 2017 roku. Nie ma żadnych powodów, aby w przyszłym roku i w latach kolejnych kontynuować to nadmierne tempo podwyżek akcyzy, szczególnie biorąc pod uwagę jego negatywne konsekwencje dla budżetu państwa, legalnego rynku wyrobów tytoniowych oraz sytuacji finansowej właścicieli i pracowników ponad 120.000 punktów sprzedaży.  Drastyczne podwyżki akcyzy wprowadzone w ostatnich latach, których następstwem jest niekontrolowany wzrost szarej strefy, spowodowały również, że w 2012 r. po raz pierwszy od 4 lat wpływy do budżetu z tytułu akcyzy na wyroby tytoniowe były niższe od zakładanych. Obecna sytuacja pokazuje jednoznacznie, że podnoszenie akcyzy w nadmierny i zbyt szybki sposób nie może być już traktowane jako generator ciągłego wzrostu przychodów budżetowych. KSPT apeluje o wyciągnięcie wniosków z tegorocznych doświadczeń. W przeciwnym razie polski rynek czeka coraz szybsza destabilizacja, ze wszystkimi jej negatywnymi efektami.  W uzasadnieniu Projektu i towarzyszącej mu Ocenie Skutków Regulacji całkowite zostały pominięte - wynikające z kolejnej wysokiej podwyżki akcyzy - możliwości wzrostu szarej strefy. Świadomie prowadzona polityka podatkowa zdecydowanie powinna brać ten czynnik pod uwagę, szczególnie, że budżet państwa co roku traci ponad 3 mld złotych na niezapłaconej akcyzie od nielegalnych papierosów i tytoni. Mając na uwadze powyższe argumenty, KSPT zdecydowanie protestuje przeciwko proponowanym, nadmiernym podwyżkom akcyzy na wyroby tytoniowe od stycznia 2014 roku.  KSPT podkreśla nieodpowiadające rzeczywistości i wprowadzające w błąd stwierdzenia zawarte w uzasadnieniu projektu, iż podwyżka akcyzy ma wynosić 5 proc. W rzeczywistości sięga ona niemal 10 proc. i jest nieakceptowalna. Dodatkowo, zaproponowany poziom wzrostu opodatkowania jest niezgodny z decyzją Rady Ministrów z dnia 6 września br., zakładającej 5-procentowy wzrost akcyzy od 2014 roku.  KSPT stanowczo apeluje o zrewidowanie przez Ministerstwo Finansów skali przyszłorocznej podwyżki akcyzy na wyroby tytoniowe. KSPT wyraża również gotowość do rozmów z ekspertami rządowymi, w celu przedyskutowania wszystkich merytorycznych argumentów na temat aktualnej sytuacji rynkowej oraz potrzeby prowadzenia racjonalnej i przewidywalnej polityki akcyzowej w odniesieniu do branży, która generuje co roku wpływy podatkowe do budżetu państwa na poziomie zdecydowanie przekraczającej 20 mld złotych.