POHiD: W ciągu roku nastąpi dwukrotna wymiana opakowań papierosów

Autor: dlahandlu.pl
Źródło: http://www.portalspozywczy.pl/papierosy-i-tyton/wiadomosci/pohid-w-ciagu-roku-nastapi-dwukrotna-wymiana-opakowan-papierosow,90928.html
 
Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji krytycznie odnosi się do potrzeby prac nad projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia z 22 sierpnia 2013, zmieniającego rozporządzenie w sprawie badania zawartości niektórych substancji w dymie papierosowym oraz informacji i ostrzeżeń zamieszczanych na opakowaniach wyrobów tytoniowych z 24 lutego 2013.


 
- Nie widzimy potrzeby regulacji w tym zakresie na rynku krajowym w sytuacji, kiedy w Parlamencie Europejskim i na forum Rady UE finalizowane są prace nad rewizją Dyrektywy 2001/37/WE, czyli tzw. dyrektywy tytoniowej. Zakłada się, że dyrektywa w zasadniczy sposób zmieni wymogi dotyczące typu i rodzaju ostrzeżeń a także wyglądu paczek papierosów dostępnych na rynku. Przewiduje się, że znowelizowana dyrektywa wejdzie w życie pod koniec 2013 roku, co oznacza że w drugiej połowie 2015 Polska będzie musiała dostosować przepisy do jej wymogów, a więc doprowadzić do usunięcia z obrotu wyrobów niezgodnych z jej wymogami. W takiej sytuacji przyjęcie proponowanego rozporządzania na podstawie „starej" dyrektywy spowoduje, że w ciągu jednego roku na polskim rynku nastąpi dwukrotna wymiana opakowań wyrobów tytoniowych, w dodatku w niewielkim odstępie czasu. Z punktu widzenia podmiotów zajmujących się handlem i dystrybucją w Polsce będzie to sytuacja generująca niepotrzebne koszty. Trudno także dopatrzyć się benefitów zdrowotnych w takim rozwiązaniu - komentuje POHiD.
- Podkreślamy, ze w Polsce handlem wyrobami tytoniowymi zajmuje się około 120 tys. punktów hurtowych i detalicznych. Następujące po sobie w krótkim czasie zmiany ostrzeżeń zdrowotnych na opakowaniach wyrobów tytoniowych spowodują ogromne zamieszanie. Uczestnicy rynku będą mieć trudności z rozpoznaniem, które wyroby spełniają nowe przepisy, a które nie. W konsekwencji przedsiębiorcy zajmujący się handlem wyrobami tytoniowymi mogą być narażeni na kary za obrót produktami z niewłaściwymi ostrzeżeniami. Jeśli rozporządzenie wejdzie w życie - będziemy mieć do czynienia z dwukrotną zmianą przepisów regulujących ostrzeżenia na opakowaniach wyrobów tytoniowych, co może z kolei doprowadzić do niepewności podmiotów gospodarczych co do obowiązującego prawa. W tak krótkim czasie przedsiębiorcy nie będą w stanie dostosować się do nowych przepisów, ponosząc w konsekwencji wysokie straty finansowy - dodaje organizacja.
POHiD apeluje o wstrzymanie prac nad wspomnianym rozporządzeniem do czasu przyjęcia nowej dyrektywy tytoniowej, co nastąpi za kilka miesięcy.