Personalizacja Warszawskiej Karty Miejskiej

Spersonalizowana Warszawska Karta Miejska (WKM)

Od 1 stycznia 20010 roku, w kioskach w ktorych świadczona jest usługa doładowań  WKM możliwe jest ładowanie imiennych biletów długookresowych jedynie na sprsonalizowanej (ze zdjęciem) karcie miejskiej. W kiosku na niespersonalizowanej WKM można zakodować bilety na okaziciela: długookresowe (30- lub 90-dniowy) lub krótkookresowe (dobowy, 3, 7- lub 14-dniowy). Od 1 lipca 2010 roku spersonalizowana WKM stanie się jedynym nośnikiem imiennych biletów długookresowych.