Nowe przepisy od 15 listopada 2010 roku w sprawie sprzedaży papierosów

Informujemy, że od dnia 15.11.2010 wchodzą w życie zmiany do ustawy z 9 listopada 1995r. związane z ochroną zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. (DU nr 81 z dnia 14.05.2010)

Najważniejsze zmiany to:

  1. Zakaz oferowania wyrobów tytoniowych konsumentom po obniżonej cenie w stosunku do ceny wybitej na paczce (art. 2 pkt7 ustawy).
  2. Zakaz eksponowania w punktach sprzedaży atrap wyrobów tytoniowych (art.8 ust 3 ustawy).
  3. Zakaz sprzedaży wyrobów tytoniowych w systemie samoobsługowym (z wyjątkiem sklepów wolnocłowych art.6 ust 5 ustawy).
  4. W miejscu sprzedaży wyrobów tytoniowych umieszcza się czytelną i widoczną informację o treści „ Zakaz sprzedaży wyrobów tytoniowych osobom do lat 18 […]”

Ustawodawca przewiduje kary za niestosowanie się do ww przepisów:

  • Karze grzywny do 200 000 zł lub karze ograniczenia wolności dla tych którzy naruszają zakaz z pkt. 1 i 2.
  • Karze grzywny do 2 000 zł dla tych którzy naruszają zakaz z pkt. 3 i 4